Category Archives: Cursos

Resultats de les enquestes del curs d’Introducció a Perl 12.11

Després de realitzar el darrer curs de Perl el passat mes de novembre vam fer arribar als participants una enquesta per tal de recollir informació de cara a millorar les properes edicions de cursos i altres activitats que realitzem des dels Perl Mongers de Barcelona. L’enquesta, basada en les que es realitzen a altres events internacionals de Perl (workshops, YAPC, etc) era anònima i va ser contestada per 14 assistents. Aquí en teniu els resultats:

Dades demogràfiques

Per tal de conèixer millor el perfil de participants dels cursos, es van demanar algunes dades demogràfiques generals. D’aquesta manera podem entendre millor el context dels alumnes i facilitar les properes experiències.

Gènere dels assistents

Gènere

Edat dels assistents

Rang d’edat

Residència habitual

Residència habitual

Situació laboral

Situació laboral

Grup professional

Grup professional

Sector

Sector

Entorn de desenvolupament

Amb les dades sobre l’entorn de desenvolupament que els assistents utilitzen habitualment i els seus coneixements de Perl podrem ajustar millor la preparació de futurs esdeveniments.

Sistema Operatiu habitual

Sistema Operatiu habitual

Versió de Perl5

Versió de Perl5 habitual

Ha provat Perl 6?

Ha provat Perl 6?

Com valora els coneixements previs de Perl?

Com valora els coneixements previs de Perl?

Comunitat Perl

La comunitat Perl a nivell mundial i en grups locals és molt extensa i activa. Amb aquestes preguntes volíem saber quin coneixement d’aquesta i altres comunitats tenien els participants per tal de reforçar-la i fer-la conèixer.

Ha anat amb anterioritat a les reunions/esdeveniments dels Barcelona.pm?

Ha anat amb anterioritat a les reunions/esdeveniments dels Barcelona.pm?

Està subscrit a la llista de correu electrònic del grup Barcelona.pm?

Està subscrit a la llista de correu electrònic del grup Barcelona.pm?

Es vol inscriure a la llista del grup o té pensat fer-ho?

Es vol inscriure a la llista del grup o té pensat fer-ho?

Ha participat en altres comunitats de programari lliure / codi obert?

Ha participat en altres comunitats de programari lliure / codi obert?

Organització del curs

Les preguntes sobre l’organització del curs ens proporcionen informació molt útil per tal de millorar molts aspectes en properes edicions. Des de la difusió fins al format temporal, passant per les despeses i el contingut, aquestes preguntes i respostes són les que ens indiquen les sensacions dels participants i ens donen oportunitat de detectar allò que ha funcionat bé i allò que podem millorar.

Com va conèixer l'existència del curs?

Com va conèixer l’existència del curs?

Durada del curs

Durada del curs

Valoració de les activitats - Dades i operadors(1: Poc, 5: Molt)

Valoració de les activitats – Dades i operadors
(1: Poc, 5: Molt)

Valoració de les activitats - Referències, subrutines i mòduls(1: Poc, 5: Molt)

Valoració de les activitats – Referències, subrutines i mòduls
(1: Poc, 5: Molt)

Valoració de les activitats - Fitxers i directoris (1: Poc, 5: Molt)

Valoració de les activitats – Fitxers i directoris (1: Poc, 5: Molt)

Valoració de les activitats - Expressions regulars  (1: Poc, 5: Molt)

Valoració de les activitats – Expressions regulars (1: Poc, 5: Molt)

Motivació per participar-hi

Motivació per participar-hi

Temari

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció? Temari (1: Poc, 5: Molt)

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció? Cafès    (1: Poc, 5: Molt)

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció? Cafès
(1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - esmorzar i dinar

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? – esmorzar i dinar (1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - Samarreta

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? – Samarreta (1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - Identificacions

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? – Identificacions (1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - Instal·lacions

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? – Instal·lacions (1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - Promoció

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? – Promoció (1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - Altres

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? – Altres (1: Poc, 5: Molt)

Esdeveniments futurs

La informació proporcionada pels assistents en aquesta categoria ens ajudarà a organitzar més i millors activitats per tal de difondre i ensenyar Perl des de la nostra comunitat local.

Voldria assistir a futurs cursos o tallers?

Voldria assistir a futurs cursos o tallers?

Voldria fer de ponent en properes edicions?

Voldria fer de ponent en properes edicions?

Quin temari preferiria en un futur curs/taller?

Quin temari preferiria en un futur curs/taller?

Quin format de curs prefereix?

Quin format de curs prefereix?

Quant pagaria per assistir a un nou esdeveniment?

Quant pagaria per assistir a un nou esdeveniment?

El millor i el pitjor

Al final de l’enquesta, els participants tenien un espai on indicar lliurement què els havia agradat més, què els havia agradat menys i altres opinions que vulguèssin comunicar.

Què ha agradat més?

Els participants destaquen en aquesta secció l’esquema del curs consistent en realitzar petites parts de teoria seguides d’un exercici relacionat per tal d’aplicar ràpidament els coneixements i practicar-los. També el fet que la part pràctica fos orientada a tests i que els diferents exercicis fossin part d’una aplicació única. Els enquestats també destaquen la disponibilitat dels mongers presents al curs per ajudar-los mentre es realitzaven els exercicis.

Diversos assistents fan una menció especial al bon ambient, així com a l’esmorzar i els cafès.

Què ha agradat menys?

Diversos participants indiquen que el nivell de les pràctiques va ser una mica alt (no es va especificar prou el nivell esperat dels participants abans del curs) i que es va donar molt temari per pair en un sol dia. Per altra banda, també noten que al principi entendre els tests i els resultats que proporcionaven era complicat, cosa que els va confondre i endarrerir en les pràctiques.

Agraïments

Des de Barcelona Perl Mongers volem agraïr a tots els participants que van respondre l’enquesta pel seu temps. Confiem que les dades obtingudes ens ajudin a millorar i organitzar events futurs dels que tothom en pugui gaudir. Gràcies!

Anuncis

Curs de Perl 12.11 finalitzat

Dissabte passat vam fer el tercer curs de Perl a la UPC. Durant tot el dia els participants van fer les primeres passes en la programació en Perl: els tipus de dades disponibles, com crear estructures complexes de dades, millorar els programes amb funcions, gestionar fitxers i directoris i un tast d’expressions regulars entre altres coses. A més, hi va haver un bon dinar i una samarreta de record de l’esdeveniment.

Imatge de Daniel Vidal

En breu farem arribar als participants una enquesta per tal de saber què penseu de com va anar el curs i així seguir millorant de cara a futurs esdeveniments.

Gràcies per venir!

Resultat de les enquestes del darrer curs de Perl

Després de realitzar el darrer curs de Perl el passat mes de març vam fer arribar als participants una enquesta per tal de recollir informació de cara a millorar les properes edicions de cursos i altres activitats que realitzem des dels Perl Mongers de Barcelona. L’enquesta, basada en les que es realitzen a altres events internacionals de Perl (workshops, YAPC, etc) era anònima i va ser contestada per 17 assistents. Aquí en teniu els resultats:

Dades demogràfiques

Per tal de conèixer millor el perfil de participants dels cursos, es van demanar algunes dades demogràfiques generals. D’aquesta manera podem entendre millor el context dels alumnes i facilitar les properes experiències.

A grup professional, altres respostes han estat “becari” i “freelance”.

Gènere dels participants

Gènere dels participants

Rang d'edat

Rang d'edat

Situació laboral

Situació laboral

Grup professional

Grup professional

Sector d'activitat

Sector d'activitat

Residència habitual

Residència habitual

Entorn de desenvolupament

Amb les dades sobre l’entorn de desenvolupament que els assistents utilitzen habitualment i els seus coneixements de Perl podrem ajustar millor la preparació de futurs esdeveniments.

Sistema operatiu habitual

Sistema operatiu habitual

Versió de Perl 5 habitual

Versió de Perl 5 habitual

Ha provat Perl 6?

Ha provat Perl 6?

Grau de coneixement de Perl

Grau de coneixement de Perl
(1: Principiant, 5: Hacker)

Comunitat Perl

La comunitat Perl a nivell mundial i en grups locals és molt extensa i activa. Amb aquestes preguntes volíem saber quin coneixement d’aquesta i altres comunitats tenien els participants per tal de reforçar-la i fer-la conèixer.

Ha anat amb anterioritat a les reunions/esdeveniments dels Barcelona.pm?

Ha anat amb anterioritat a les reunions/esdeveniments dels Barcelona.pm?

Està subscrit a la llista de correu electrònic del grup Barcelona.pm?

Està subscrit a la llista de correu electrònic del grup Barcelona.pm?

Es vol inscriure a la llista del grup o té pensat fer-ho?

Es vol inscriure a la llista del grup o té pensat fer-ho?

Ha participat en altres comunitats de programari lliure / codi obert?

Ha participat en altres comunitats de programari lliure / codi obert?

Organització del curs

Les preguntes sobre l’organització del curs ens proporcionen informació molt útil per tal de millorar molts aspectes en properes edicions. Des de la difusió fins al format temporal, passant per les despeses i el contingut, aquestes preguntes i respostes són les que ens indiquen les sensacions dels participants i ens donen oportunitat de detectar allò que ha funcionat bé i allò que podem millorar.

Quant a la motivació per participar-hi, un dels alumnes ens indica que ho va fer per tal de “Trobar el sant grial de la programació”.

Com va conèixer l'existència del curs?

Com va conèixer l'existència del curs?

Durada del curs

Durada del curs

Valoració de les activitats - Instal·lació, eines i mòduls de Perl

Valoració - Instal·lació, eines i mòduls de Perl
(1: Poc, 5: Molt)

Valoració de les activitats - Orientació a Objectes: Moose

Valoració - Orientació a Objectes: Moose
(1: Poc, 5: Molt)

Valoració de les activitats - Bases de dades: DBI, DBIx::Class

Valoració - Bases de dades: DBI, DBIx::Class
(1: Poc, 5: Molt)

Valoració de les activitats - Frameworks Web: Catalyst i Mojolicious

Valoració - Frameworks Web: Catalyst i Mojolicious
(1: Poc, 5: Molt)

Motivació per participar-hi

Motivació per participar-hi

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - temari

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció?
Temari
(1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - cafès

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció?
Cafès
(1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - esmorzar i dinar

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció?
Esmorzar i dinar
(1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - samarreta

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció?
Samarreta
(1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - identificacions

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció?
Identificacions
(1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - instal·lacions

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció?
Instal·lacions
(1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - promoció

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció?
Promoció
(1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - altres

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció
Altres
(1: Poc, 5: Molt)

Esdeveniments futurs

La informació proporcionada pels assistents en aquesta categoria ens ajudarà a organitzar més i millors activitats per tal de difondre i ensenyar Perl des de la nostra comunitat local.

Preguntats sobre el temari que preferirien per a futures ocasions, dos alumnes van contestar el següent: “Profundiment: Dominar a nivel Introductori/Intermig” i “Administracio de sistemes + hacking”. Igualment, en quant al preu que estaria disposat a pagar, un assistent ens indica “El que toque amb un dinar mes modest”.

Voldria assistir a futurs cursos o tallers?

Voldria assistir a futurs cursos o tallers?

Voldria fer de ponent en properes edicions?

Voldria fer de ponent en properes edicions?

Quin temari preferiria en un futur curs/taller?

Quin temari preferiria en un futur curs/taller?

Quin format de curs prefereix?

Quin format de curs prefereix?

Quant pagaria per assistir a un nou esdeveniment?

Quant pagaria per assistir a un nou esdeveniment?

El millor i el pitjor

Al final de l’enquesta, els participants tenien un espai on indicar lliurement què els havia agradat més, què els havia agradat menys i altres opinions que vulguèssin comunicar.

Què ha agradat més?

Els participants destaquen en aquesta secció la possibilitat de fer pràctiques del temes presentats per assimilar-los millor així com la combinació de temes i el caràcter didàctic de la jornada per a participants amb diferents nivells de coneixement de Perl. Així mateix, s’aprecia el fet que es mostressin eines i trucs específics i pràctics.

Diversos assistents fan una menció especial al bon ambient que es va fer present durant tot el curs.

Què ha agradat menys?

Tal com indiquen la majoria de participants, el problema més important va ser la manca de temps per donar tot el temari previst, cosa que va impedir poder fer la última pràctica i va obligar a endarrerir l’hora de finalització planejada.

Altres temes a millorar inclouen una preparació prèvia per tal de poder iniciar el treball al curs més ràpidament. Això inclouria proporcionar als participants amb indicacions específiques de la instal·lació de Perl i les eines que s’utilitzen a les pràctiques uns dies abans per poder-ho tenir llest abans de començar.

Agraïments

Des de Barcelona Perl Mongers volem agraïr a tots els participants que van respondre l’enquesta pel seu temps. Confiem que les dades obtingudes ens ajudin a millorar i organitzar events futurs dels que tothom en pugui gaudir. Gràcies!

I després del curs…

Dissabte passat vam fer el curs de Perl a la UPC. Va ser tot un èxit, una jornada intensa on els assistents van aprendre i practicar com instal·lar Perl amb perlbrew, orientació a objectes amb Moose, treball amb bases de dades amb DBIx::Class i programació web amb Catalyst, entre altres coses.

Als següents enllaços podeu trobar algunes fotografies del curs.

http://www.flickr.com/photos/alexm/sets/72157629564584585/

http://www.flickr.com/photos/dawnmusik/sets/72157629572374337/

http://img10.imageshack.us/img10/2441/fotocursperladv2012.jpg

https://twitter.com/#!/miquelruiz/media/slideshow?url=pic.twitter.com%2Fw5nbywui

https://twitter.com/#!/miquelruiz/media/slideshow?url=pic.twitter.com%2FdpJRJaoW

http://ves.cat/a9D_

 

En breu farem arribar als participants una enquesta per tal de saber què penseu de com va anar el curs i així seguir millorant de cara a futurs esdeveniments.

Gràcies per venir!

Últimes places pel curs

Ja queda poc per tancar les inscripcions pel curs de Perl d’aquest dissabte 10 de març. Teniu fins divendres a les 20h per apuntar-vos. Queden ja poques places lliures, així que si encara no us heu inscrit no trigueu!

Recordeu que, a més del curs de Perl, el pagament dóna dret a l’esmorzar, el dinar i la samarreta. Per matricular-vos us podeu dirigir a la web del curs, on també podreu veure el temari del curs. Us hi esperem!

Programa definitiu del curs de Perl

Ja teniu disponible el programa complet del curs de Perl que realitzarem el proper dissabte 10 de març.

Recordeu que el curs és teòric i pràctic, per tant us aconsellem que dugueu un portàtil per poder realitzar les pràctiques, tot i que també podeu buscar algú i fer-les en parella.

Queden poques places i el termini d’inscripció acaba el divendres 9 a les 12 del migdia!

Curs avançat de Perl: 10 de març

El proper 10 de març de 2012 el grup dels Perl Mongers de Barcelona (Barcelona.pm) organitzem un curs avançat de Perl que durarà tot el dia i combinarà teoria i pràctica.

cartell del curs avançat de Perl

Curs avançat de Perl 2012

Es tracta d’un curs orientat a les persones que ja saben Perl (per exemple, els assistents al curs d’introducció del 2011) i on s’explicaran conceptes avançats que us permetin treure un bon profit dels coneixements adquirits. Podeu consultar el material del curs d’introducció, que trobareu al grup dels Barcelona.pm a Slideshare.

A partir d’ara mateix ja us podeu matricular a la web del curs, on també podreu veure el temari provisional i on es realitzarà. Tingueu present que les places són limitades i s’atorgaran per ordre estricte de matrícula.

Us hi esperem!

Repàs al curs d’introducció a Perl

El passat dissabte 5 de novembre es va dur a terme el primer curs d’introducció a Perl organitzat pels Perl Mongers de Barcelona. El curs va ser un èxit, amb 42 assistents que van seguir les classes teòriques i pràctiques on es van parlar de diferents aspectes de Perl, des dels operadors fins a la programació orientada a objectes.

Podeu veure les presentacions a la pàgina del grup a slideshare, on les anirem penjant.

Volem agraïr a tots els estudiants que van atendre el curs l’atenció i l’interés. Esperem que els hagi ajudat a conèixer una mica millor el llenguatge i hagi encés la curiositat i les ganes d’utilitzar-ho. Des dels Mongers de Barcelona intentarem organitzar més i millors esdeveniments en el futur, i esperem que tinguin tant d’èxit i participació com aquest.

Apunts finals per al curs d’introducció

Ja queden menys de 48 hores perquè comenci el curs i aprofitem per fer un parell d’anuncis i recordatoris.

Avui hem tancat les inscripcions. Gràcies a tots els que us heu interessat!

També hem publicat la versió final del temari que seguirem durant el dia.

Per aquells que vindreu al curs, és recomanable que porteu ordinador propi, ja que hi ha programada una part pràctica important (si no en porteu podeu posar-vos en parelles per fer els exercicis). Per als que porteu el vostre ordinador, heu de tenir Perl5 instal·lat. Qualsevol versió servirà.

Finalment, recordar-vos que el curs s’impartirà al Campus Nord de la UPC, a la sala E101 del mòdul C6 i començarà a les 9h. Si us plau, sigueu puntuals!

Si teniu cap dubte o problema, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a l’adreça «curs2011 a perl punt cat».

Ens veiem dissabte!

Curs d’Introducció a Perl

El proper 5 de novembre el grup de Barcelona.pm organitzem un curs d’introducció a Perl. El curs serà de tot el dia i combinarà teoria i pràctica.

La inscripció inclou el curs, el dinar i una samarreta commemorativa. Les places són limitades, així que no trigueu a apuntar-vos!

%d bloggers like this: