Monthly Archives: Abril 2012

Resultat de les enquestes del darrer curs de Perl

Després de realitzar el darrer curs de Perl el passat mes de març vam fer arribar als participants una enquesta per tal de recollir informació de cara a millorar les properes edicions de cursos i altres activitats que realitzem des dels Perl Mongers de Barcelona. L’enquesta, basada en les que es realitzen a altres events internacionals de Perl (workshops, YAPC, etc) era anònima i va ser contestada per 17 assistents. Aquí en teniu els resultats:

Dades demogràfiques

Per tal de conèixer millor el perfil de participants dels cursos, es van demanar algunes dades demogràfiques generals. D’aquesta manera podem entendre millor el context dels alumnes i facilitar les properes experiències.

A grup professional, altres respostes han estat “becari” i “freelance”.

Gènere dels participants

Gènere dels participants

Rang d'edat

Rang d'edat

Situació laboral

Situació laboral

Grup professional

Grup professional

Sector d'activitat

Sector d'activitat

Residència habitual

Residència habitual

Entorn de desenvolupament

Amb les dades sobre l’entorn de desenvolupament que els assistents utilitzen habitualment i els seus coneixements de Perl podrem ajustar millor la preparació de futurs esdeveniments.

Sistema operatiu habitual

Sistema operatiu habitual

Versió de Perl 5 habitual

Versió de Perl 5 habitual

Ha provat Perl 6?

Ha provat Perl 6?

Grau de coneixement de Perl

Grau de coneixement de Perl
(1: Principiant, 5: Hacker)

Comunitat Perl

La comunitat Perl a nivell mundial i en grups locals és molt extensa i activa. Amb aquestes preguntes volíem saber quin coneixement d’aquesta i altres comunitats tenien els participants per tal de reforçar-la i fer-la conèixer.

Ha anat amb anterioritat a les reunions/esdeveniments dels Barcelona.pm?

Ha anat amb anterioritat a les reunions/esdeveniments dels Barcelona.pm?

Està subscrit a la llista de correu electrònic del grup Barcelona.pm?

Està subscrit a la llista de correu electrònic del grup Barcelona.pm?

Es vol inscriure a la llista del grup o té pensat fer-ho?

Es vol inscriure a la llista del grup o té pensat fer-ho?

Ha participat en altres comunitats de programari lliure / codi obert?

Ha participat en altres comunitats de programari lliure / codi obert?

Organització del curs

Les preguntes sobre l’organització del curs ens proporcionen informació molt útil per tal de millorar molts aspectes en properes edicions. Des de la difusió fins al format temporal, passant per les despeses i el contingut, aquestes preguntes i respostes són les que ens indiquen les sensacions dels participants i ens donen oportunitat de detectar allò que ha funcionat bé i allò que podem millorar.

Quant a la motivació per participar-hi, un dels alumnes ens indica que ho va fer per tal de “Trobar el sant grial de la programació”.

Com va conèixer l'existència del curs?

Com va conèixer l'existència del curs?

Durada del curs

Durada del curs

Valoració de les activitats - Instal·lació, eines i mòduls de Perl

Valoració - Instal·lació, eines i mòduls de Perl
(1: Poc, 5: Molt)

Valoració de les activitats - Orientació a Objectes: Moose

Valoració - Orientació a Objectes: Moose
(1: Poc, 5: Molt)

Valoració de les activitats - Bases de dades: DBI, DBIx::Class

Valoració - Bases de dades: DBI, DBIx::Class
(1: Poc, 5: Molt)

Valoració de les activitats - Frameworks Web: Catalyst i Mojolicious

Valoració - Frameworks Web: Catalyst i Mojolicious
(1: Poc, 5: Molt)

Motivació per participar-hi

Motivació per participar-hi

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - temari

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció?
Temari
(1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - cafès

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció?
Cafès
(1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - esmorzar i dinar

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció?
Esmorzar i dinar
(1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - samarreta

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció?
Samarreta
(1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - identificacions

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció?
Identificacions
(1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - instal·lacions

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció?
Instal·lacions
(1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - promoció

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció?
Promoció
(1: Poc, 5: Molt)

On has notat que anaven a parar els diners de la subscripció? - altres

On ha notat que anaven a parar els diners de la subscripció
Altres
(1: Poc, 5: Molt)

Esdeveniments futurs

La informació proporcionada pels assistents en aquesta categoria ens ajudarà a organitzar més i millors activitats per tal de difondre i ensenyar Perl des de la nostra comunitat local.

Preguntats sobre el temari que preferirien per a futures ocasions, dos alumnes van contestar el següent: “Profundiment: Dominar a nivel Introductori/Intermig” i “Administracio de sistemes + hacking”. Igualment, en quant al preu que estaria disposat a pagar, un assistent ens indica “El que toque amb un dinar mes modest”.

Voldria assistir a futurs cursos o tallers?

Voldria assistir a futurs cursos o tallers?

Voldria fer de ponent en properes edicions?

Voldria fer de ponent en properes edicions?

Quin temari preferiria en un futur curs/taller?

Quin temari preferiria en un futur curs/taller?

Quin format de curs prefereix?

Quin format de curs prefereix?

Quant pagaria per assistir a un nou esdeveniment?

Quant pagaria per assistir a un nou esdeveniment?

El millor i el pitjor

Al final de l’enquesta, els participants tenien un espai on indicar lliurement què els havia agradat més, què els havia agradat menys i altres opinions que vulguèssin comunicar.

Què ha agradat més?

Els participants destaquen en aquesta secció la possibilitat de fer pràctiques del temes presentats per assimilar-los millor així com la combinació de temes i el caràcter didàctic de la jornada per a participants amb diferents nivells de coneixement de Perl. Així mateix, s’aprecia el fet que es mostressin eines i trucs específics i pràctics.

Diversos assistents fan una menció especial al bon ambient que es va fer present durant tot el curs.

Què ha agradat menys?

Tal com indiquen la majoria de participants, el problema més important va ser la manca de temps per donar tot el temari previst, cosa que va impedir poder fer la última pràctica i va obligar a endarrerir l’hora de finalització planejada.

Altres temes a millorar inclouen una preparació prèvia per tal de poder iniciar el treball al curs més ràpidament. Això inclouria proporcionar als participants amb indicacions específiques de la instal·lació de Perl i les eines que s’utilitzen a les pràctiques uns dies abans per poder-ho tenir llest abans de començar.

Agraïments

Des de Barcelona Perl Mongers volem agraïr a tots els participants que van respondre l’enquesta pel seu temps. Confiem que les dades obtingudes ens ajudin a millorar i organitzar events futurs dels que tothom en pugui gaudir. Gràcies!

%d bloggers like this: